ROMÂNIA Nr. 24 din 29.06.2007 JUDETUL OLT CONSILIUL LOCAL PLESOIU HOTARÂRE Referitoare la aprobarea suprafetei de 1000 mp teren pentru Constructia unei gradinite de copii A vând în vedere Raportul nr. 2071.06.2007 cu privire la aprobarea suprafetei de 1000 mp teren pentru constructia unei gradinite de copii Prevederile HG nr. 1355/2001, anexa nr. 63 privind Inventarul bunurilor apartinând comunei PLEŞOIU Prevederile Ordonanei Guvernului nr. 7/2006privind instruirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, precum şi pe cele ale Hotrârii Guvernului 602/2006pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanri Guvernului nr.7/2006privind instruirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, precum şi Regulamentul de organizare şi functionare a Comisiei privind determinarea oportunitailor proiectelor. Prevederile Legii nr. 273/2006 privind ind. Finante Publice. Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pleşoiu În temeiul Art. 36, alin. 2. şi 45 alin. 1 din Legea nr. 216/2001 privind administratia publica locala republicata C ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLEŞOIU HOTARASTE A rt. 1. Se aproba suprafata de 1000mp teren pentru constructia unei gradinite pentru copii, situat în intravilanul satului Pleşoiu. Terenul face parte din suprafata de 2947 m.p. curi constructii aferente sediului Primariei Pleşoiu şi are vecinatatile : -Nord-Est Primaria Pleşoiu -Vest- Stroiuleasa Ana -Nord- Teren Şcoala veche Pleşoiu -Sud- Stroiuleasa Ana Art. 2. Prezenta hotrâre se va comunica Primarului Comunei Pleşoiu în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituiei Prefectului judeului Olt. PREŞEDINTE ŞEDINTA CONTRASEMNEAZA BICA ILIE ZENOVIA GAVRIL
- primaria
- prezentare
- primar
- viceprimar
- consiliul local
- administratie
- hotarari
- licitatii
- contacte
- galerie foto
- cultura si culte
- actiuni
- declaratii de avere